Behandelingen

Een uitgebreid aanbod aan behandelingen
Maak een afspraak

In onze praktijk kan u terecht voor verschillende behandelingen. Hier vindt u meer info over onze verschillende specialiteiten. Voor bijkomende uitleg kan u steeds bij één van onze tandartsen terecht.

Preventie

Zoals steeds is de preventieve geneeskunde de beste geneeskunde. Dit belangrijk deel van de totaalzorg bestaat uit mondhygiëne, poetsinstructie en profylaxis (reinigen van al de tanden) enerzijds en een nauwgezette opvolging anderzijds.
Elke patiënt krijgt in onze praktijk een aangepaste mondhygiëne-instructie en wordt halfjaarlijks opgevolgd. Deze halfjaarlijkse controles worden d.m.v. een recall-systeem nauwgezet opgevolgd.

Download hier de handige informatiefiches: Goed poetsen, hoe doe je dat?

Conserverende tandheelkunde

Elke vorm van tandbederf wordt volgens de huidige state-of-the-art-methode behandeld met de meest geschikte materialen om tot het best mogelijke, meest duurzame en meest esthetische resultaat te komen.
Wij restaureren tanden zowel direct in de mond (d.m.v. composietvullingen, zijnde de “witte vullingen”) als indirect (d.m.v. een restauratie in het labo vervaardigd).
Vullingen worden, indien mogelijk, steeds onder rubberdam vervaardigd in onze praktijk. De rubberdam of cofferdam bestaat uit een non-latex rubberen lapje waarin één of meerdere gaatjes gemaakt worden, waarin de tanden passen. De rubberdam wordt dan op een kader opgespannen. Dit geeft de tandarts de mogelijkheid om in een proper en droog werkveld te werken. Voor de patiënt is het voordeel dat hij/zij de mond op een meer ontspannen manier kan openhouden en dat er geen producten in contact komen met het slijmvlies van de mond.

Prothetische tandheelkunde

In geval van tandverlies overlopen wij met u de verschillende behandelopties die voor u een oplossing kunnen bieden, rekening houdend met uw gebitssituatie:

 • Vast prothetisch herstel op eigen tanden: facings / veneers, kronen (met of zonder wortelopbouw), brugwerk
 • Uitneembaar prothetisch herstel: partiële kunstharsprotheses, skeletprotheses, volledige kunstharsprotheses (“vals gebit”), …
 • Implantaatgedragen prothetisch herstel: vast (kronen en bruggen) of uitneembaar (protheses)

Endodontologie

Endodontologie gaat over het ontzenuwen van tanden. Bij pijn of ontsteking kan het aangewezen zijn een tand te ontzenuwen. Bij ontsteking aan een vroeger reeds ontzenuwde tand kan een herbehandeling eveneens aangewezen zijn.
Het ontzenuwen van tanden gebeurt in onze praktijk door onze endodontoloog met de meest moderne technieken en “onder microscopie”.

Bleachen

Onze praktijk heeft, na uitgebreide selectie en onderzoek, gekozen voor het home-bleachen onder begeleiding. Na het nemen van afdrukken van je tanden, worden bleekbeugels vervaardigd in onze praktijk. De beugels zijn zeer flexibel en storen niet als je deze draagt. Het bleken zelf gebeurt ’s nachts d.m.v. het aanbrengen van een bleekgel in deze beugels.
In onze praktijk bleken wij eveneens avitale tanden, die na een ontzenuwing donkerder geworden zijn. Voor meer info consulteer je best één van onze tandartsen.

Radiologie

Onze radiologie-afdeling is volledig gedigitaliseerd, voor nog betere resultaten en accuratere interpretaties. Alle apparatuur voldoet aan de strengste overheidseisen en is continu FANC*-gecontroleerd.  (* Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)
In onze praktijk kunnen wij kleine radiologische opnames maken, evenals orthopantomogrammen (beter bekend als ‘de OPG’) en teleradiografieën.

Chirurgie

In onze praktijk kan u ook terecht voor een beperkt aantal chirurgische behandelingen. Onze tandarts bespreekt met u de diagnose, het behandelplan en plant de behandelingen hetzij in onze praktijk in, hetzij in het ziekenhuis indien dit aangewezen is. Voor uitgebreide en complexe chirurgische behandelingen verwijzen wij u door naar een MKA-chirurg, met wie we regelmatig en goed samenwerken. Uw dossier wordt onderling besproken en nauwgezet opgevolgd. Deze behandelingen omvatten:

 • kleine mondheelkunde: ingesloten wijsheidstanden, uitgebreide cystes, …
 • trauma van het aangezicht
 • orthognathische heelkunde (in combinatie met orthodontie)
 • oncologie
 • esthetische correcties

Parodontologie

Parodontologie is een deelgebied binnen de tandheelkunde dat zich richt op de omgevende weefsels van de tanden, zijnde het tandvlees en het kaakbot.
De parodontologische behandelingen omvatten: mondhygiëne- en poetsinstructie, supra- en subgingivale reinigingen, …
Deze behandelingen worden in onze praktijk uitgevoerd door één van onze tandartsen. Voor uitgebreide en complexe parodontale behandelingen verwijzen wij u door naar een parodontoloog, met wie we regelmatig en goed samenwerken. Uw dossier wordt onderling besproken en nauwgezet opgevolgd.

Implantologie

Een tandimplantaat is een titanium kunstwortel, die een ontbrekende tandwortel vervangt. Hiervoor verwijzen wij u door naar een MKA-chirurg of parodontoloog, met wie we regelmatig en goed samenwerken. Uw dossier wordt onderling besproken en nauwgezet opgevolgd. Eventueel is een botopbouw of sinuslifting nodig, vooraleer kan overgegaan worden tot het plaatsen van één of meerdere implantaten. Dit wordt door de MKA-chirurg of parodontoloog met u besproken.

Er zijn verschillende indicaties voor implantaten:

 • vaste solitaire tandvervanging
 • vaste multipele tandvervangingen
 • implantaatgedragen protheses

Orthodontie

Bij kinderen is het heel belangrijk om bepaalde leeftijdsgrenzen op te volgen. Deze zijn opgelegd door de overheid en dienen strikt opgevolgd te worden om terugbetaling via de ziekenfondsen te verkrijgen. Bepaalde gebitsafwijkingen kunnen eveneens, indien vroegtijdig gediagnosticeerd en behandeld, meer complexe behandelingen op latere leeftijd voorkomen. Onze tandartsen volgen dit goed op bij uw kind en informeren u hierover.
Indien het aangewezen is, wordt uw kind doorverwezen naar een orthodontist, met wie we goed en regelmatig samenwerken. Zijn/haar dossier wordt onderling besproken en nauwgezet opgevolgd.
Bij volwassenen kan een orthodontische behandeling soms eveneens aangewezen zijn, om een foutieve beet te corrigeren of de esthetiek te verbeteren. Dit wordt door één van onze tandartsen met u besproken.